اسدی مسول روابط عمومی بیمه سلامت گیلان خبر داد: از جمعیت دو میلیون پانصد هزارنفر استان گیلان یک میلیون 263هزار و546 نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

اسدی مسئول روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت گیلان با بیان اینکه ۱روز تا مهلت اختیاری اتصال به نسخه نویسی الکترونیک باقی مانده تصریح کرد: استفاده از نسخ کاغذی به خط پایان نزدیک شده است.
اسدی مسئول روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت گیلان با بیان اینکه ۱ روز تا مهلت اختیاری اتصال به نسخه نویسی الکترونیک باقی مانده گفت: استفاده از نسخ کاغذی به خط پایان نزدیک شده وازاول دی ماه با توجه به حمایت دولت از الکترونیکی شدن فرایندها، نسخه نویسی الکترونیک اجباری می‌شود
وی همچنین افزود:براساس تبصره ۱۷ قانون بودجه سال جاری هرگونه خرید خدمات سلامت وپرداخت هزینه خارج از چرخه الکترونیکی از ابتدای دی ماه ۱۴۰۰ توسط سازمانها وصندوقهای بیمه پایه وتکمیلی درمان ،اعم از دولتی وغیر دولتی ممنوع است و مردم باید در مراجعه به مراکز درمانی سرپایی و بستری به حق خود در زمینه اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی آگاه باشند و آن را مطالبه کنند و رسانه‌ها در بحث آماده کردن وآگاهی دادن به مردم بیمه سلامت را مثل گذشته یاری کنند چرا که نفع عمومی در این قضیه است.

وی درپایان یاد آور شد از جمعیت دو میلیون پانصد هزارنفر استان گیلان یک میلیون ۲۶۳هزار و۵۴۶ نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند.