جلسه رفع موانع تولید با محوریت بررسی مشکلات «مجتمع ذوب آهن فولاد خزر» با حضور فرماندار رشت برگزار شد.

به گزارش تکتم نیوزپنج شنبه ۲۰ آبان ١۴٠٠ جلسه رفع موانع تولید با محوریت بررسی مشکلات مجتمع ذوب آهن فولاد خزر به ریاست مهندس علی

فتح اللهی فرماندار رشت، باحضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری، نماینده بنیاد مسکن، نماینده شهرک صنعتی رشت، نماینده امور اراضی و

مدیرعامل کارخانه فولاد خزر در محل فرمانداری رشت برگزار شد.

بررسی موانع و مشکلات مربوط به تعین و تکلیف اراضی مد نظر کارخانه جهت اجرای طرح توسعه، از جمله مسائل مهم مطرح شده در این جلسه بود.