عمران مومنی مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای گیلان بیان کرد: به دلیل شرایط خاص اقلیمی کشور در ماه های اخیر، ورودی آب به سد سفیدرود که از منابع آبی خارج از گیلان تغذیه می شود، کاهش چشمگیری را نشان می دهد به طوری که در حال حاضر تنها ۱۵%  از حجم نرمال سد سفیدرود آبگیری شده است.

   به گزارش تکتم نیوز،، عمران مومنی با اعلام این خبر گفت: متأسفانه به دلیل شرایط خاص اقلیمی کشور در ماه های اخیر، ورودی آب به سد سفیدرود که از منابع آبی خارج از گیلان تغذیه می شود، کاهش چشمگیری را نشان می دهد به طوری که در حال حاضر تنها ۱۵%  از حجم نرمال سد سفیدرود آبگیری شده است.

وی افزود: در حال حاضر حجم آب مخزن سد سفیدرود ۱۵۶ میلیون متر مکعب است که این میزان در مقایسه با حجم ۳۱۰ میلیون متر مکعبی روز مشابه در سال قبل و حجم ۴۵۳ میلیون متر مکعبی دو سال ماقبل، به ترتیب معادل ۵۰ و ۶۵  درصد کاهش دارد.

مومنی تصریح کرد: هم اکنون دبی ورودی سد سفیدرود ۲۲ متر مکعب بر ثانیه و دبی خروجی آن ۳ متر مکعب بر ثانیه می باشد. که برای تامین حق آبه زیست محیطی و آب شرب شهرهای رودبار و رستم آباد رهاسازی می شود.

سد سفیدرود بزرگ‌ترین سد مخزنی گیلان در حال حاضر آب کشاورزی مورد نیاز ۱۷۱ هزار هکتار از مجموع ۲۳۸ هزار هکتار شالیزارهای استان را تأمین می‌کند.