صبح روز دوشنبه مورخ 17 آبان ماه سالجاری رزمایشی به منظور افزایش سطح آگاهی عمومی کارکنان و واکنش درشرایط اضطراری در انبار شهید بهمنی مقدم رشت برگزار شد .

به گزارش تکتم نیوز ؛رزمایش مقابله با اتش سوزی در انبار نفت برگزار شد.ااین  رزمایش با هماهنگی واحدهای عملیات ، حراست ، خدمات فنی و مهندسی ، حمل ونقل ، سوختگیری هواپیمائی و روابط عمومی منطقه  و با حضور ۴۰ نفر از کارکنان در ۳۰ دقیقه انجام شد .
گفتنی است رزمایش واکنش در شرایط اضطراری هر ساله برای پیش بینی و مقابله با خطرات احتمالی در تاسیسات و عملیات این شرکت اعم از انبار نفت شهید بهمنی مقدم و مرکز سوختگیری هواپیمای شهید اسدپور انجام می شود.
ارزیابی شرایط اضطراری و شناسایی نقاط قوت و ضعف ، بالا بردن ضریب ایمنی کارکنان و همچنین افزایش همکاری ازعمده اهداف برگزاری این رزمایش بود .