فهرست 62 پایگاه‌ تجمیعی و موردی واکسیناسیون کرونا شهرستان رشت برای روز شنبه (15 آبان ۱۴۰۰) اعلام شد.

به گزارش تکتم نیوز  فهرست پایگاه‌های تجمیعی و موردی واکسیناسیون کرونا برای روز جمعه (۱۵ آبان ۱۴۰۰) از سوی روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان رشت اعلام شد.همچنین مردم شریف شهرستان رشت می‌توانند در این پایگاه‌ها واکسن سینوفارم ۱ و ۲، آسترازنکا ۱ و ۲، برکت ۱ و ۲، پاستو کووک ۱ و اسپوتنیک ۲ را تزریق کنند.از روز شنبه (۱۵ آبان) کلیه افراد بالای ۶۰ سال که واکسن کرونای سینوفارم، برکت و بهارات استفاده کرده‌اند و از آخرین تاریخ دریافت نوبت دوم آنها، ۴ ماه گذشته است، می‌توانند جهت دریافت دُز ۳ (بوست) به سالن‌ها و مراکز واکسیناسیون جدول زیر مراجعه کنند.