پایگاه خبری تکتم نیوز
مدیر مسؤل و صاحب امتیاز: تکتم محمودی
سردبیر: علی سیفی
پایگاه خبری تکتم نیوز،مجوز خود را در سال ۹۷ دریافت کرده و در حال حاضر آخرین اخبار گیلان و ایران را در اختیار مخاطبان قرار میدهد.تکتم نیوز با اعتقاد بر اینکه «دانستن حق مردم است» و با توجه به رسالت خبری و آزادی بیان، سعی در تنویر افکار عمومی دارد.